מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מהנדס האוניברסיטה - אחזקה ותשתיות
מר אייל חייק
מהנדס האוניברסיטה - אחזקה ותשתיות
eyalhaik@bgu.ac.il 08-642-8426
מר
מהנדס האוניברסיטה - אחזקה ותשתיות