מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' דורית אנגלצ'ין-סגל
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
dorsegal@bgu.ac.il 08-642-8134 0000-0002-0789-8592
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר