מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

מרכז/ת לענייני מלגות ופרסים
גב', כרמית גרופר
מרכז/ת לענייני מלגות ופרסים
carmitlg@bgu.ac.il 0747795032