מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' ברכה שפירא
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
bshapira@bgu.ac.il 0747795098 0000-0003-4943-9324
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר