מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר/ת סגל אקדמי בכיר
פרופ' רונן ברפמן
חבר/ת סגל אקדמי בכיר
brafman@bgu.ac.il 08-642-8041 0000-0001-8227-5646
פרופ'
חבר/ת סגל אקדמי בכיר