מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רכזת לענניני סטודנטים
גב', בת-אל אמר גולדשטיין
רכזת לענניני סטודנטים
batelgo@bgu.ac.il 086428003