מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
מתאם צוות-למניעת נשירת סטודנטים ערבים
מר, אימן עמראת
מתאם צוות-למניעת נשירת סטודנטים ערבים
aymanamr@bgu.ac.il 086477844