מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

עוזר/ת ראשי לראש מינהל הפקולטה
גב' איילת מארק
עוזר/ת ראשי לראש מינהל הפקולטה
atiasa@bgu.ac.il 08-646-1446
גב'
עוזר/ת ראשי לראש מינהל הפקולטה