מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אסף קליימן
חבר סגל אקדמי בכיר
assafkle@bgu.ac.il 086479223