מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

רמ"ד הפקת כנסים וטקסים אקדמיים
גב' מיטל דבש
רמ"ד הפקת כנסים וטקסים אקדמיים
arobasm@bgu.ac.il 08-647-2486
גב'
רמ"ד הפקת כנסים וטקסים אקדמיים