מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

עוזר רמ"ן לענייני תקציב ומשאבי אנוש
גב', ענת פנחסי
עוזר רמ"ן לענייני תקציב ומשאבי אנוש
anatpi@bgu.ac.il 086596708