מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
עוזר/ת למנהל המרכז ללימודים הקדם אקדמיים
גב', רינה עמר ליבורקין
עוזר/ת למנהל המרכז ללימודים הקדם אקדמיים
amarlie@bgu.ac.il