מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

Profileimage
סגן ראש בית ספר-חבר סגל אקדמי בכיר
פרופ', אלון קופרמן
סגן ראש בית ספר-חבר סגל אקדמי בכיר
alonk@bgu.ac.il 086461599