מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

חבר סגל אקדמי בכיר
ד"ר, אלכס ברודסקי
חבר סגל אקדמי בכיר
alexbrod@bgu.ac.il 086461225