מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

אחראית שיווק ומדיה דיגיטלית בפקולטה לניהול
גב' עדי דוסטאר
אחראית שיווק ומדיה דיגיטלית בפקולטה לניהול
adustar@bgu.ac.il 08-647-2728
גב'
אחראית שיווק ומדיה דיגיטלית בפקולטה לניהול