מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

פירוט מתחמי המעונות

כל דירות וחדרי המעונות ללא עישון!!!

כל הדירות במעונות הסטודנטים מרוהטות וממוזגות. בכל דירה מספר חדרי מגורים, מטבח, מקלחת ושרותים.
לכל דייר ארון בגדים, מיטה, שולחן, כסא, מדף ספרים ובמטבחים ארונות, מקרר, כיריים, שולחן אוכל וכסאות.
על הדיירים לדאוג לעצמם לציוד אישי,כלי אוכל ובישול, חומרי נקיון וכלי ניקוי. נקיון הדירות ייעשה על ידי הדיירים בלבד.
חל איסור להכניס בעלי חיים למעונות. הכנסת גור כלב נחיה דורשת אישור בכתב ומראש ממדור מעונות. אישור יינתן רק לאחר קבלת הסכמות כתובות במדור מעונות מדיירי הדירה והדירות הסמוכות.​


מעונות ד' - אגף​ מערבי:

בניין 3 קומות:
חדרים גדולים המיועדים לסטודנט יחיד, כניסה נפרדת לכל חדר, מקלחת ומטבח משותפים לכל שני חדרים. חדרי שירותים נעולים ומנוקים ע"י צוות המעונות לכל מספר חדרים.
תנאי המגורים בחדרים אלה מיושנים יותר מפתרונות דיור אחרים במעונות אך החדרים גדולים ומרווחים במיוחד.
בדירות דודי חשמל לחימום מים.
במטבחים כיריים המופעלים בחשמל ותנורי מיקרוגל.

בניין 4 קומות:
32 דירות בנות 4 חדרים ליחידים
8 דירות בנות 2 חדרים ליחידים, הדירות מיועדות לדיירים מכל שנות הלימודים.
7 דירות לזוגות מכל שנות הלימודים
לדירות דודי שמש דירתיים וגיבוי חשמל לחימום המים.
במטבחים כיריים המופעלים בחשמל ותנורי מיקרוגל.

מבנים טרומים:
32 דירות דירות בנות 3 חדרים מרווחים ליחידים, בחדרים "מיטה וחצי", הדירות מיועדות לשנה ג' ומעלה
לדירות דודי שמש דירתיים וגיבוי חשמל לחימום המים.
במטבחים כיריים המופעלים בחשמל ותנורי מיקרוגל.

מעונות ד' - א​גף מזרחי:

45 דירות משופרות בנות 4 חדרים, ליחידים, ומיועדות ללומדים בשנים ג' ומעלה.
80 דירות בהן חדר שינה, חדר לימוד/חדר ילדים וסלון ומיועדות לזוגות מכל שנות הלימודים. בדירות אלה תשתית לשימוש במכונת כביסה.
בדירות דודי חשמל לחימום מים. במטבחים כיריים המופעלים בחשמל ותנורי מיקרוגל..

 

מעונות ג' - אגף ​​מערבי:

בניינים 77, 78:

דירות בנות 2 חדרים המיועדות ליחידים הלומדים בשנה ג' ומעלה.
בבניין 77 3 דירות בנות 4 חדרים.
בבניינים 84, 85, 86, 87, 88, 89 , 92: דירות בנות 3, 4, 6 חדרים. (בניין 92 לא יפתח לאכלוס בשנת הלימודים תשפ"ג)

לדירות דודי שמש דירתיים וגיבוי חשמל לחימום המים.
במטבח כיריים המופעלים בחשמל ותנורי מיקרוגל.

 

מעונות ג' - אגף​ מזרחי:

בניינים 71 - 75: (לא יפתחו לאכלוס בשנת הלימודים תשפ"ג)

חדרים לדייר יחיד בגדלי דירות שונים.

12 דירות בהן חדר שינה, חדר לימוד/חדר ילדים ומיועדות לזוגות מכל שנות הלימוד.
* דירות 110, 114, 118, 120, 124, 127- כל דירה מורכבת משלוש יחידות דיור עצמאיות, כל אחת בת שני חדרים לשני סטודנטים יחידים.
בדירות דודי חשמל לחימום מים.
במטבחים כיריים המופעלים בחשמל ותנורי מיקרוגל.

בניינים 79, 80, 81:

דירות בנות 2 חדרים המיועדות ליחידים הלומדים בשנה ג' ומעלה.

בניינים 82, 83 : דירות בנות 6,4,2 חדרים.

בניינים 79, 80, 81, 82, 83: לדירות דודי שמש דירתיים וגיבוי חשמל לחימום המים.

במטבח כיריים המופעלים בחשמל ותנורי מיקרוגל.