מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

האקתון אתגר החיים המשותפים בקמפוס

כנס

בואו לפצח את אתג​ר החיים המשותפים בקמפוס!
08במאי
הרשמה לאירוע

סטודנטים וסטודנטיות מקבוצות מגדר שונות נמצאים באותו מרחב במשך שלוש שנים ויותר, אך נעים בקווים מקבילים שאינם נפגשים. אתגר זה משפיע לא רק על הסטודנטים, אלא גם על החברה הישראלית.

מספר המקומות בהאקתון מוגבל. לפר​טים מלאים ולהרשמה >>

סדר​ יום:

  • 09:30 - התכנסות ודברי פתיחה
  • 11:10 - פעילות בקבוצות
  • 13:30 - ארוחת צהריים
  • 14:00 - הדרכת מנטורים
  • 15:30 - אירוע שיפוט
  • 16:30 - אירוע הכרזה על הזוכים והזוכות​

לתוכנית המלאה >>

מה עוד קורה אצלנו