מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

יום הצגת פרויקטים בקורס עיבוד תמונה

מיצגים אינטראקטיביים המציגים יכולות שונות של עיבוד תמונה
02במרץ

אנו שמחים להזמינך ליום הצגת הפרויקטים שנעשו במסגרת הקורס לעיבוד ספרתי בבית הספר להנדסת חשמל ומחשבים.

ביום זה יוצגו 14 פרויקטים שנעשו על־ידי 52 סטודנטים וסטודנטיות בשנת הלימוד האחרונה של התואר הראשון.

​ניתן לפנות בשאלות לפרופ' תמי ריקלין רביב rrtammy@bgu.ac.il