מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

קרבה וריחוק במחקר איכותני

הכנס התשיעי של המרכז הישראלי ​למחקר איכותני של האדם והחברה
15בפברואר
הרשמה לאירוע

העיסוק בקרבה וריחוק מלווה את המחקר האיכותני בשלביו השונים: מהבחירה המחקרית על-ידי החוקרת, כניסתה לשדה המחקר, קשריה עם משתתפות ומשתתפי המחקר, יחסיה עם אחרים משמעותיים למחקר, שלבי ניתוח הנתונים וכתיבת והפצת ממצאי המחקר. יתרה מכך, קרבה וריחוק משמעותיים בהתהליך הרפלקסיבי בו החוקרת עשויה להרהר ולערער על בחירותיה טרום, במהלך ובסיום המחקר. אם כן, קרבה וריחוק הם לא רק סוגיה של positionality, אלא גם שיקוף של האפיסטמולוגיה שבבסיס המחקר. במוקד הכנס השנתי התשיעי למחקר איכותני יעמדו שאלות המתמודדות עם סוגיות אלו. האמנם השדה המחקרי המוכר הוא קרוב? כיצד האישי והמוכר בא לידי ביטוי בעיצוב שאלת המחקר? כיצד ניתן (או לא ניתן) להתמודד עם כניסה לשדה מחקרי מוכר ולחילופין זר? האם סוגית הקרבה והריחוק רלוונטית במחקר איכותני בשדה דיגיטלי בעידן של היפר-חיבוריות? מהי שקיפות ומהי רפלקסיביות והאם הן שונות בין מחקר בשדה זר למחקר בשדה מוכר? כיצד הריחוק הפיזי והקרבה הדיגיטלית שמאפיינות את חיינו בשנים האחרונות מעצבות את המחקר האיכותני?

הכנס מבקש להציג את המחקר האיכותני המתקיים בישראל במוסדות האקדמיים השונים ובעולמות תוכן, גישות תיאורטיות וגופי ידע מגוונים תוך העמקת הדיון בשאלות של קרבה וריחוק במחקר איכותני. הכנס יהווה במה לבחינה רפלקסיבית של ההקשרים החברתיים, תרבותיים, גיאוגרפיים, כלכליים ופוליטיים של המחקר האיכותני כמו גם ביסודות הפילוסופיים של המחקר האיכותני, בהיסטוריה של המחקר האיכותני, ובגישות איכותניות פרשניות, ביקורתיות, פוסט-מודרניות, פוסט-קולוניאליות ושיתופיות. ​

תוכנית הכנס המלאה

עלות

  • עלות לחוקרות/ים: 360 ש"ח ליום אחד. 720 ש"ח ליומיים
  • עלות לסטודנטיות/ים: 180 ש"ח ליום אחד. 360 ש"ח ליומיים

נשמח לראותכן.ם!

ד"ר פאולה פדר-בוביס, יו"ר הכנס
פרופ' מיה לביא-אג'אי, יו"ר הוועדה המדעית
ד"ר שני דליות, יו"ר הוועדה המארגנת​