מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הענקת תארים תשפ"ג (רב־פקולטי)

אחר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להזמינכם לטקס הענקת תארים לבוגרי ובוגרות והפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה למדעי הבריאות, ביה"ס הבינלאומי ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, היחידה ללימודים בינתחומיים.
19ביוני

בתכנית:

 • 18:00 חלוקת סיכות בוגר על-ידי נציגי הפקולטה
 • 18:45 התכנסות באתר הטקס המרכזי
  מצטיינים יתרה ישבו בשורות הראשונות במקומות מסומנים
 • 19:00 הטקס המרכזי
  • כניסת יושבי בימת הנשיאות
  • דבר הרקטור, פרופ' חיים היימס
  • דבר הדיקנים
  • דבר יו"ר אגודת הסטודנטים
  • הענקת תארים לסטודנטים שסיימו את לימודיהם בהצטיינות יתרה
  • דבר נציג הבוגרים
  • שירת "התקווה"
 • 20:00 הענקת תעודות לבוגרים בטקסים מחלקתיים

הנחיות לטקס:

 • הקהל מתבקש לתפוס את מקומו לא יאוחר מ-18:45
 • אין להכניס נשק אל שטח האוניברסיטה
 • נא לשים לב לשילוט

לתשומת לבכם.ן:

הטקס יונגש לכבדי שמיעה.

יש לפנות לטכנאי ההגברה לפני תחילת הטקס ולקבל ערכה מתאימה.

אנשים עם מוגבלויות הזקוקים להנגשות אישיות מתבקשים לפנות מראש בדוא"ל acadsec@bgu.ac.il עד תאריך ט"ו בסיון, 04.06.2023

אירועים קרובים

06בדצמבר

בימת דיקנית הפקולטה למדעי הבריאות: חוסן ומוכנות

הפקולטה למדעי הבריאות מתכבדת להזמינכם לאירוע השני בסדרת "בימת הדיקנית" להרצאה "חוסן ומוכנות – עם הפנים למחר.
04בדצמבר

BGTV: התפתחות האנטיביוטיקה בראי מלחמות: מהשימוש הראשוני ועד ימינו

דרכים למציאת גישות חדשות בפיתוח תרופות אנטיביוטיות ותפקיד הפיתוח המושכל של תרופות אנטיביוטיות בהתמודדות עם אתגרים עתידיים.

מה עוד קורה אצלנו