מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

כנס בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד

כנס

׳אקדמיה מובילה ידע, שותפות ואחריות לקיימות 2024׳
10ב יולי
הרשמה לאירוע

תוכנית הכנס:

10:00-10:30 התכנסות + כיבוד קל
10:30-11:00 דברי פתיחה
פרופ׳ דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה
פרופ׳ גל דבוטון, המשנה לרקטור וראש היחידה ללימודים בינתחומיים
פרופ׳ ירון זיו, ראש ביה״ס לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד
11:00-11:45 הרצאת פתיחה
ד“ר ענב וידן וגב' תמר זנדברג
ניתוח מדעי סביבתי להכוונת מדיניות ותיירות בחבל תקומה
11:45-12:45 מושב :1 אקלים, הנדסה וכדה״א
פרופ׳ לירן גורן
האם שינויי אקלים יכולים להזיז קווי פרשות מים?
פרופ׳ נורית אגם
מים במדבר היבש - קליטה של מים אטמוספריים על ידי קרקעות
מדבריות
פרופ׳ יצחק מאיר
תכנון ובנייה בעתות של הקצנה אקלימית
12:45-13:10 הפסקת שתיה חמה וקרה
13:10-14:10 מושב :2 מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים
פרופ׳ חן קיסר
הבינה המלאכותית ככלי לאפיון מגוון ביולוגי, מזיקים ושרותי מערכת
אקולוגית
פרופ׳ אסנת גילאור
השפעה של מגוון ביולוגי על עמידות לשינויי אקלים בחקלאות
אורגנית וקונבנציונאלית בנגב
פרופ׳ דניאל חיימוביץ
על מה צמחים מרכלים

14:10-15:10 ארוחת צהרים
15:10-16:10 מושב :3 אדם, חברה ומדיניות
פרופ׳ אורית בן צבי אסרף
תחושת מקום (place of Sense (כבסיס לקידום חינוך אקלימי בחברה
הבדואית
פרופ׳ אופיר רובין
היבטים כלכליים של מיסוי רכבים מונעי דלק, היברידיים וחשמליים
פרופ׳ נורית אלפסי
סוף מעשה בתכנון תחילה? על היתרונות העצומים של
העירוניות הספונטנית
16:10-16:50 מושב :4 בריאות וסביבה
ד“ר איזבלה קרקיס
היערכות מערכת הבריאות בישראל לשינויי אקלים
פרופ׳ דורית ניצן
קהילה מובילת בריאות, מוכנות וקיימות
16:50 כיבוד קל ופרידה

לרישום לחצו כאן, או פנו במייל: sscc@bgu.ac.il