מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

יום לציון זכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

הרצאה | אחר

סטודנט.ית יוצא.ת אתיופיה משתפ.ת בסיפור האישי.
24במאי

תערוכה ויזואלית-ווקאלית

לובי בית הסטודנט בין השעות 10:00-18:00

סיפור עדות - גב' וורקי קסאי

אולם ברקן

  • 19:00 - התכנסות וכיבוד
  • 19:30 - תחילת עדות