מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הדלקת נרות וחלוקת סופגניות - נר שמיני, חנוכה תשפ"ד

אחר

דיקאנט הסטודנטים והאגודה הסטודנטיאלית מתכבדים להזמין אתכם ואתכן להדלקת נרות ולחלוקת סופגניות במהלך ימי החנוכה, בלובי בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי
14בדצמבר

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".

קהילת האוניברסיטה מוזמנת להדלקת נר שמיני של חנוכה וחלוקת סופגניות. 

ידליק את הנרות: הרב גיל הכהן בליזובסקי, רב בית הכנסת

 

נר שמיני של חנוכה. וכולנו אור איתן