מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הדלקת נרות וחלוקת סופגניות - נר שביעי, חנוכה תשפ"ד

אחר

דיקאנט הסטודנטים והאגודה הסטודנטיאלית מתכבדים להזמין אתכם ואתכן להדלקת נרות ולחלוקת סופגניות במהלך ימי החנוכה, בלובי בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי
13 דצמבר 2023

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".

קהילת האוניברסיטה מוזמנת להדלקת נר שביעי של חנוכה וחלוקת סופגניות. 

תדליק את הנרות: הילה מראד, סיו"ר האגודת הסטודנטיאלית

 

נר שביעי של חנוכה. וכולנו אור איתן