מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הדלקת נרות וחלוקת סופגניות - נר שישי, חנוכה תשפ"ד

אחר

דיקאנט הסטודנטים והאגודה הסטודנטיאלית מתכבדים להזמין אתכם ואתכן להדלקת נרות ולחלוקת סופגניות במהלך ימי החנוכה, בלובי בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי
12ב דצמבר

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".

קהילת האוניברסיטה מוזמנת להדלקת נר שישי של חנוכה וחלוקת סופגניות. 

ידליק את הנרות: פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה.

 

נר שישי של חנוכה. וכולנו אור איתן.