מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הדלקת נרות וחלוקת סופגניות - נר חמישי, חנוכה תשפ"ד

אחר

דיקאנט הסטודנטים והאגודה הסטודנטיאלית מתכבדים להזמין אתכם ואתכן להדלקת נרות ולחלוקת סופגניות במהלך ימי החנוכה, בלובי בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי
11 דצמבר 2023

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".

קהילת האוניברסיטה מוזמנת להדלקת נר חמישי של חנוכה וחלוקת סופגניות. 

ידליק את הנרות: טל בן-חיים, מנכ"ל האוניברסיטה.

נר חמישי של חנוכה. "וכולנו אור איתן"