מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

הדלקת נרות וחלוקת סופגניות - נר רביעי, חנוכה תשפ"ד

אחר

דיקאנט הסטודנטים והאגודה הסטודנטיאלית מתכבדים להזמין אתכם ואתכן להדלקת נרות ולחלוקת סופגניות במהלך ימי החנוכה, בלובי בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי
10 דצמבר 2023

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".

קהילת האוניברסיטה מוזמנת להדלקת נר רביעי של חנוכה וחלוקת סופגניות. 

ידליק את הנרות: פרופ' חיים היימס, רקטור האוניברסיטה.

 

נר רביעי של חנוכה. "וכולנו אור איתן"