מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BGTV: בריאות הציבור במלחמה: אתגרים והזדמנויות

הרצאה

פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור. ״בריאות הציבור במלחמה: אתגרים והזדמנויות״.
28בנובמבר
הרשמה לאירוע

ההרצאה תעסוק באתגרים השונים העומדים על הפרק בתחום הבריאות בתקופה זו, עם דגש על אוכלוסיות שונות (מפונים ועקורים, חטופים ומשפחותיהם) ובהקשרי בריאות הנוגעים בתחומים של קידום בריאות, בריאות הנפש, חוסן קהילתי ובטחון תזונתי.

נדבר על המצב של מערכת הבריאות בכניסתה למלחמה הנוכחית, האתגרים בטווח הקצר והאפשרויות לטווח הארוך, תוך הסתכלות על השחקנים השונים המעורבים בתחומים אלו.

רוצה לקבל תזכורת לפני ההרצאה? | התחברות להרצאה