מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BG-TV: "השטן שבאדם – הרוע האנושי ופשרו בהגות הקבלית"

הרצאה

פרופ' עודד ישראלי, חוקר במחלקה למחשבת ישראל בהרצאה 'כיצד מסוגל בן-אנוש לבצע את המעשים הרצחניים והמזוויעים ביותר?'
14בנובמבר

פרופ' עודד ישראלי, חוקר במחלקה למחשבת ישראל בהרצאה 'כיצד מסוגל בן-אנוש לבצע את המעשים הרצחניים והמזוויעים ביותר?'

תחום מחקרו של פרופ' ישראלי הוא ספרות הקבלה בימי הביניים וספר הזוהר. הוא יבחן מניין נובע הרוע האנושי ומה הוא מלמד על האדם? האם ניתן לשרש את הרוע מלב המין האנושי? בשאלות הללו נעסוק בערב זה. תוך עיון וקריאה בכתבי המקובלים ובעיקר בספר הזוהר, ננסה לגעת בתפיסת הרוע של המקובלים ונכיר נקודות מבט חדשות ומפתיעות.

 

רוצה לקבל תזכורת לפני?להתחברות להרצאה >