מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BG-TV: הסברה בעידן הדיגיטאלי: האם ישראל באמת מפסידה במערכה המקוונת?

הרצאה

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נשמעת ביקורת רבה אודות מאמצי ההסברה הישראלים במרחב המקוון וברשתות החברתיות. רבים טוענים כי ישראל מפסידה במערכה המדיגיטאלית.
19בנובמבר

ד"ר אילן מנור, חוקר דיפלומטיה דיגיטאלית, מחלקה לתקשורת.

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נשמעת ביקורת רבה אודות מאמצי ההסברה הישראלים במרחב המקוון וברשתות החברתיות. רבים טוענים כי ישראל מפסידה במערכה המדיגיטאלית. הרצאה זו תענה על שלוש שאלות: מה משמעות המושג הסברה? כיצד עושים הסברה דיגיטאלית? האם ישראל מפסידה במערכה או דווקא רושמת הישגים רבים?

לקבלת תזכורת להרצאה > | להתחברות להרצאה >