מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BGTV: תעמולה טרוריסטית ברשת האינטרנט

הרצאה

BGTV: תעמולה טרוריסטית ברשת האינטרנט
15בנובמבר

הרצאתו של פרופ' מרק לסט, ראש המרכז האוניברסיטאי למדעי הנתונים וראש התכנית להנדסת נתונים במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע:

בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר 2001 החלה קבוצת המחקר שלנו הכוללת חוקרים מאונ' בן-גוריון וממספר מוסדות אקדמיים בארה"ב לחקור את השימוש של גורמים קיצוניים, בעיקר איסלמיסטיים, ברשת האינטרנט. במסגרת ההרצאה אתייחס בין היתר לסוגיות המחקריות הבאות שעסקנו בהן במהלך השנים: מה השימושים העיקריים של ארגוני הטרור במרחב הווירטואלי? כיצד ניתן לזהות ולנתח תכנים קיצוניים בשפות שונות באופן אוטומטי? מה הסכנות בצריכה שיטתית של תכני טרור וכיצד ניתן להתמודד עם התופעה הזו?

רוצה לקבל תזכורת לפני ההרצאה? | להתחברות לשידור