מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BGTV: על סוציולוגיה של פחד ופוליטיקה של חמלה

הרצאה

פרופ' הללי פינסון - חברת סגל במחלקה לחינוך בהרצאתה: "על סוציולוגיה של פחד ופוליטיקה של חמלה".
29בנובמבר
הרשמה לאירוע

במחקר העוסק בחינוך והגירה גלובלית ובנסיון להבין את האתגרים וההזדמנויות בשילוב ילידי מהגרים ופליטים במערכות חינוך ציבורית, פרופ' הללי פינסון עושה שימוש בפריזמה של הסוציולוגיה של הפחד והפוליטיקה של החמלה.

במסגרת הרצאה זו, פרופ' פינסון תציג את הפריזמות המחקריות האלו, נדון במושגים פחד וחמלה, ונחשוב על הרלוונטיות של מושגים אלו להבנת התגובות שלנו לאור אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה.

רוצה לקבל תזכורת לפני ההרצאה? | התחברות להרצאה