מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BG-TV: ביזמות המוזות לא שותקות גם כשתותחים רועמים

הרצאה

גדי בהט - מנהל תוכנית ״לידרס״ ליזמות ומנהיגות של אוניברסיטת בן גוריון. ״ביזמות - המוזות שרות גם כשהתותחים רועמים״.
28בנובמבר
הרשמה לאירוע

סקירת אלמנטים בתחום היזמות ונראה כיצד הם מותאמים לתקופה של משבר- כמו מלחמה, אסונות טבע , מגיפות ועוד. והתמקדות בנושא של מציאת בעיות ראויות ליזמות.

רוצה לקבל תזכורת לפני ההרצאה? | התחברות להרצאה