מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BGTV: "הכלניות עוד תצמחנה ותפרחנה בדרום אדום"

הרצאה

פרופ' פועה בר "הכלניות עוד תצמחנה ותפרחנה בדרום אדום"
23בנובמבר
הרשמה לאירוע

ייחודם של "המרבדים האדומים" במערב הנגב, מבחינה אקולוגית ומבבחינת תרומתם לתיירות, לכלכלה ולתקומה של יישובי מערב הנגב.

רוצה לקבל תזכורת לפני ההרצאה?| התחברות להרצאה