מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

BG-TV: אתיקה ומוסר המלחמה מנקודת מבט מוסלמית עכשווית

פרופ' מוחמד אלעטאונה, חבר סגל במחלקה ללימודי המזרח התיכון "אתיקה ומוסר המלחמה מנקודת מבט מוסלמית עכשווית".
26בנובמבר

בשל אירועי היום ההרצאה תינתן במועד מאוחר יותר

 

הרצאה על חוקי המלחמה כפי שנקבעו במקורות המוסלמים ההלכתיים עם דגש על התמורות והשינויים שחלו על אותם חוקים בימינו.

רוצה לקבל תזכורת לפני ההרצאה? | התחברות להרצאה