מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

אתגרי חקר הפנסיה והתנהגות בזקנה

ס​מינר המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית​ מרצה: פרופ' אקסל ברוש-סופן, מייסד ומנהל מכון המחקר של מנהיים לחקר כלכלת ההזדקנות
28במרץ
הרשמה לאירוע

על ההר​​צאה:​

הרצאתו של פרופ' בורש-סופן תעסוק באתגרי חקר הפנסיה והתנהגות בזקנה. חלקה הראשון של הרצאתו יתמקד באתגרים העומדים בפתחן של מדינות אירופה לאור תחזיות הזדקנות האוכלוסייה והעלייה הצפויה בתוחלת החיים.

בהרצאתו יתמקד בשאלת המשמעויות הפנסיות שחלות הן על המדינה והן על האזרחים הנדרשים להפריש כספי פנסי לצורך הבטחת איכות חיים לאחר פרישתם, ויבחן את האתגרים העומדים בפני קובעי המדיניות על מנת להבטיח מדיניות מיטבית עם האזרחים הזקנים, תוך שמירה על יציבות וביטחון אקטוארי של מקורות הביטחון הסוציאלי.

חלקה השני של הרצאתו יתמקד בשיקולים התנהגותיים אשר עשויים להוות גורם משמעותי בדפוסי ההתנהגות הכלכלית של האוכלוסייה הזקנה, בבואם לקבל החלטות כלכליות – כדוגמת חסכונות ולקיחת סיכונים כלכליים בגיל המבוגר.

על המ​​​רצה:​

פרופ' אקסל בורש-סופן (Prof. Axel Borsch-Supan) הוא המייסד והמנהל של מכון המחקר של מנהיים לחקר כלכלת ההזדקנות (MEA). שימש בעבר כיושב ראש מועצת היועצים של משרד הכלכלה הגרמני, עמד בראש הוועדה הגרמית לרפורמה הפנסיונית, והיה חבר בוועדה הנשיאותית הגרמנית לחקר שינויים דמוגרפיים. שימש במרוצת השנים כיועץ לממשלות רבות, ל-OECD ולבנק העולמי.

החל משנת 2010 הוא חבר באגודת Max Planck, ומאז שנת 2011 עומד בראש מכון Max Planck למשפט ומדיניות חברתית.

פרופ' בורש-סופן הוא חבר באקדמיה הלאומית הגרמנית למדעים, ועומד בראש הוועדה המתאמת של סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה (SHARE).​ההשתתפות בסמינר ללא עלות, אך יש להירשם מראש >>