תולדות הספריה                                                                                                                                             

 

 

ספריית ארן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב החלה את דרכה ב- 1965 בחדר הספריה של מלון בית-היאס

לאחר שהוסב למשכן המכון להשכלה גבוהה בנגב. באמצעות מכרז שפרסמה הנהלת המכון נתקבלה

לעבודה נורית בר-גד (לימים ד"ר נורית רויטברג). בראיון הקבלה אמר לה דוד טוביהו, ראש העיר דאז:

"עדיין אין ספריה, צריך לעשות מעשה בראשית"... בקיץ 1966 פורסמו המכרזים הראשונים לצוות
הספריה, והעובדים שהתקבלו נשלחו להכשרה מקצועית בתחומי הספרנות.

אוסף הספרים הראשון כלל כ- 1,500 ספרים בנושאי גיאוגרפיה והיסטוריה של ארץ-ישראל, בעיקר על

איזור הדרום. בהמשך נוספו לו עותקים כפולים מבית הספרים הלאומי ומתנות של תורמים, ובמקביל
הוחל ברכישת ספרים חדשים בהתאם לתכניות הלימודים של המכון.

שיטת המיון שנבחרה תחילה היתה שיטת דיואי, שהיתה מקובלת אז ברוב הספריות האקדמיות. בארבע השנים
הבאות גדלה הספריה והתפתחה, גם הודות לכך שהספריה היוותה אחד המדדים להענקת עצמאות

אקדמית לאוניברסיטה.

בשנת 1969 נמסר תכנון בניין הספריה לידי משרד הארכיטקטים נדלר בתל-אביב. טקס הנחת אבן הפינה

נערך ב- 23.2.1971 והיה הטקס הראשון בקריה החדשה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בניין הספריה

נקרא ע"ש זלמן ארן, שהיה שר החינוך בעת הקמת הספריה.

ב- 1971 מנה האוסף כ- 70,000 ספרים וכ- 1,300 כתבי-עת. כעבור 10 שנים, ב- 1981, כבר מנה האוסף
כ- 300,000 ספרים וכ- 3,700 כתבי-עת. בקיץ 2004 הגיע האוסף לכ- 900,000 כותרים, כולל מינויים
על כתבי-עת מודפסים ואלקטרוניים ועל מאגרי מידע ממוחשבים. שיטת המיון הוסבה משיטת
דיואי לשיטת
LC (שיטת ספריית הקונגרס בארה"ב).

מחשוב הקטלוג בתוכנת "אלף" החל ב- 1983 והושלם ב- 1989. באוגוסט 2004 שודרג הקטלוג בתוכנת

"אלף 500", והוא נגיש באינטרנט לקהל הרחב.

לאור מדיניות המדף הפתוח חלק ניכר מהספרים וכתבי-העת נגיש לקהל, אך בגלל מחסור במקום מאוחסן

חלק מהחומר (כגון: עותקים כפולים, ספרים שאינם בשימוש רב וכרכים קודמים של כתבי-עת) במחסני

הספריה, וניתן להזמינם.

בבניין ארן קיימים גם 4 אוספים מיוחדים:

 

הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב ע"ש דוד טוביהו

אוסף אמנות

אוסף אורקולי

אוסף ספרים נדירים

 

ספריית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא הספריה הגדולה בדרום הארץ ומשרתת את כל תושבי הנגב.

 

ביבליוגרפיה: 1. הדרי, זאב וניה והילה טל, פרקים בתולדות האוניברסיטה. באר-שבע, תשמ"ד 1984.

2. נדלר, שולמית ואחרים, "הספריה המרכזית באוניברסיטת הנגב, באר שבע". ארכיטקטורה: שנתון

ישראל לארכיטקטורה ובינוי ערים, 1979, 47-42.

3. מסמכים מקוריים נבחרים ממשרד הנהלת הספריה.

 

Back חזרה לדף הבית של הספריה