אוניברסיטת בן-גוריון בנגב *** ספריית ארן *** קומה 4 *** ימים א'-ה' 8:30-15:30
mvazana@bgu.ac.il :מנהלת הארכיון- מירה וזאנה
archtuv@bgu.ac.il:ארכיון טוביהו

08-6461425 :מזכירות