מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סמינר המחלקה להנדסת מכונות 14/02/2024

סמינר מחלקתי

סמינר המחלקה להנדסת מכונות 14/02/2024
14בפברואר

Modeling and Analysis of a Wave Robot Locomotion on a Variety of Surfaces

 

מרצה הסמינר:

 

Dan Shachaf

Department of Mechanical Engineering

Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel