מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

סמינר המחלקה להנדסת חומרים 17/01/2024

סמינר המחלקה להנדסת חומרים 17/01/2024
17בינואר

נושא הסמינר:

 

Applied research and development in the industrial scale metallurgy. From project initiation to the new product commercialization

מרצה הסמינר:

 

Dr. Alexander Rashkovskiy

Materials Engineering Department, Ben-Gurion University of the Negev