קבוצה של אריק יוכליס
Arik Yochelis Group
Patterns in Renewable Energy & Biology