האם ניתן לתבוע עורך דין?

מהי רשלנות מקצועית של עורכי דין?
כמעט כל בעל מקצוע מצוי בסיכון בו פעולותיו ייחשבו כרשלנות מקצועית. כך לדוגמה, רופא מנתח, עלול לשכוח אביזרי ניתוח בגופו של מנותח, מהנדס עלול לדלג על בדיקה הכרחית של חוזק יסודות של בנין ומתקין מערכות מחשב עלול לשכוח לכלול במערכת אמצעי הגנה כנגד נפילת מתח או כנגד חדירת וירוסים. עורך דין המייצג לקוח בעניין כלשהו עלול שלא לבצע בדיקות ו/או פעולות הכרחיות ועקב כך להיגרם ללקוח נזק. כך לדוגמה, עורך דין המייצג לקוח בעסקה לרכישת דירה עלול לא לבדוק בעירייה או לא לדרוש מהלקוח (הקונה) לבדוק בעירייה אם אותה דירה נבנתה בחריגה מהיתר הבניה, דבר העלול להעמיד את הלקוח (הקונה) בפני צו הריסה. בדיקה בעירייה היתה מגלה הן לעורך הדין והן ללקוח כי קיימת בדירה חריגת בנייה העלולה לגרום לעירייה להוציא צו הריסה. במקרה כזה היה הלקוח יכול להחליט כי אינו מעוניין לקנות את הדירה, לחילופין להפחית ממחיר הדירה (אם המוכר מסכים) את עלות הסיכון הנובע מחריגת הבניה, או לחילופי חילופין להתנות בהסכם המכר כי כל התוצאות העלולות לנבוע מחריגת הבניה יחולו על המוכר (אם המוכר מסכים) ולדאוג לבטחונות ראויים.

טעות או רשלנות של עורך הדין?
האבחנה בין טעות של עורך הדין לבין רשלנות מקצועית של עורך הדין חשובה לעניין היכולת של הלקוח לזכות בתביעה נגד עורך הדין בשל הנזק שנגרם ללקוח כתוצאה מפעולתו של עורך הדין. טעות של עורך הדין שאין עמה רשלנות מקצועית אינה עילה לתביעה של הלקוח כנגד עורך הדין, בעוד שרשלנות מקצועית של עורך הדין מקימה ללקוח עילת תביעה נגד עורך הדין. אם תוכח רשלנות, טובים הסיכויים של הלקוח לזכות בתביעה נגד עורך הדין ולקבל לטובתו פסק דין המחייב את עורך הדין לפצות אותו בשל הנזקים שנגרמו לו (ללקוח) כתוצאה מרשלנותו של עורך הדין.המשך קריאה חזרה