פירוק שיתוף

מהי שותפות? שותפות היא צורה של התאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית. החוק הישראלי מגביל את מספר השותפים הכלליים לעשרים, פרט לשותפויות של עורכי דין ורואי חשבון, שבהן אין הגבלה על מספר החברים. השותפות אינה חייבת בתזכיר ובתקנון, אין צורך באסיפות בעלי מניות לשם ניהולה, ופירוקה פשוט בהרבה מפירוק חברה. עם זאת, החסרון העיקרי הינו חבותם האישית של חברי השותפות בחובותיה, זאת לעומת "מסך ההתאגדות" המבחין בין חובות חברה בע"מ, עמותה או אגודה שיתופית, ובין רכושם האישי של חבריה.

שותפויות ניתן לפרק ללא צו של בית משפט, אך ניתן לפרק שותפות על ידי בית המשפט, כאשר השותפים אינם מסכימים על האופן שבו תפורק השותפות. טעות נפוצה היא הסברה כי משנרשם הסכם שיתוף במקרקעין ומשנקבע בו כי השותפים מנועים מלדרוש פירוק שיתוף, השותפים הופכים להיות מוגנים מפני תביעה לפירוק שיתוף. שותף במקרקעין החותם על הסכם שיתוף הכולל תניה המונעת ממי מהשותפים לדרוש פירוק השיתוף, צריך לקחת בחשבון כי בחלוף 3 שנים עלול בית המשפט להיעתר לבקשה לפרק את השיתוף, אם ישתכנע כי הדבר צודק בנסיבות העניין.

רשלנות של עו"ד

מהי רשלנות של עו"ד? כמעט כל בעל מקצוע מצוי בסיכון בו פעולותיו ייחשבו כרשלנות מקצועית. מספר עורכי הדין בארץ גדל בשנים האחרונות והתחרות בין עורכי הדין על הפרנסה הופכת קשה יותר ויותר. כתוצאה מכך עורכי דין לוקחים על עצמם טיפול בנושאים בהם אין להם ניסיון. כך לדוגמה, עו"ד המייצג לקוח בעסקה לרכישת דירה עלול לא לבדוק בעירייה או לא לדרוש מהלקוח (הקונה) לבדוק בעירייה אם אותה דירה נבנתה בחריגה מהיתר הבניה, דבר העלול להעמיד את הלקוח (הקונה) בפני צו הריסה.

האם מותר לתבוע עו"ד והאם מותר לי לתבוע את עורך הדין שלי? מותר לתבוע עורכי דין ומותר לך לתבוע את עורך הדין שלך. עו"ד הוא בעל מקצוע הנותן שירות מקצועי, ואפשר לתבוע אותו בגין רשלנות במקצוע עריכת הדין.

האם לשכת עורכי הדין מגינה על עורכי דין שהתרשלו? ככלל, לשכת עורכי הדין איננה מעורבת בתביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין ואינה מגינה על עורכי דין שהתרשלו.

שאלה: לאחר רכישת דירת גג הסתבר כי יש בדירה חדר ללא היתר בניה. האם עוה"ד שייצג אותנו בעסקה צריך לפצות אותנו? על עו"ד המייצג לקוח ברכישת דירה לבדוק את היתר הבניה או להפנות את הלקוח לבדוק בעצמו. אם עוה"ד לא פעל כאמור, ככל הנראה עשויה להיות לכם עילת תביעה נגדו. מומלץ לרכז את כל המסמכים הרלוונטים ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתביעות נגד עורכי דין.

שאלה: הפסדתי במשפט ואחר כך הסתבר לי כי התיק שלי היה התיק הראשון בו עורך הדין שייצג אותי טיפל בנושא. האם אני יכול לתבוע את עורך הדין? כן.המשך קריאה חזרה