נדידת יבשות

תאריך הבחינה: 11.02.2001 שעה: 13:30

שם המורה: פרופ. ע. עצמון.

מבחן בנדידת יבשות מועד א.

מספר קוד: מיועד לתלמידי: כל האוניברסיטה.

שנה: תשס"א, סמסטר א'.

משך הבחינה: שעתיים.

חומר עזר: א ס ו ר.

מספר נבחן:__________________

הבחינה שלפניך מכילה 50 שאלות שוות בערכן. לכל שאלה 4 תשובות שרק אחת מהן נכונה.

בחר(י) את התשובה הנכונה ביותר לדעתך וסמן(י) X , אם שינית את דעתך מחק(י)! הציון יהיה בנוי על העקרון שמותר לנחש. תשובה נכונה שווה 1+; תשובה שגויה שווה 0.

ב ה צ ל ח ה!!!

 

1 . מה קובע את הכמות של המגמה הבזלתית ברכסים המיד-אוקיאניים?

א. מהירות ההתרחקות של הלוחות (הפלטות) משני צידי הרכסים המיד-אוקיאניים.

ב. כמות החומר הרדיו-אקטיבי בבזלות של הקרום.

ג. מיקום הרכס ביחס לקו המשווה.

ד. קצב ההתגבשות של המגמה.

 

2. הטמפרטורה של מגמה וולקנית היא בסביבת

א. 101 מעלות צלזיוס

ב. 310 מעלות צלזיוס

ג. 1100 מעלות צלזיוס

ד. 3576 מעלות צלזיוס

 

3. . מה המידע החשוב ביותר שהניע את המתנגדים לתיאורית נדידת היבשות לשנות את דעתם ולקבל את התיאוריה?

א. המדידות בין קליאנה וקליאנפור והתפתחות תיאוריית האיזוסטציה.

ב. הצבעה מוחצת בכנס הבינלאומי בציריך.

ג. המצאות רצועות בזלת משני צדי הרכסים שהראתה היפוכים בכיוון הצפון המגנטי של כדור הארץ.

ד. ריבוי הרי געש בחוף המערבי של האוקיאנוס השקט.

 

4.קשת איים כמו יפן מופיעה בשולי האוקיאנוס :

א. מייד עם הווצרותו של האוקיאנוס.

ב. לאחר סגירתו הסופית.

ג. לאחר חדירת הקרום הימי מתחת לקרום היבשתי.

ד. כאשר הקרום הימי מחליף את כיוון הצפון המגנטי שלו.

 

5.גלים הנוצרים על ידי רעידת אדמה ואינם חודרים דרך הגלעין הנוזלי של כדור הארץ נקראים:

א. גלים רכים.

ב. גלי גזירה.

ג. גלי גוף.

ד. גלים קשים.

 

6.המשקלים הסגוליים של בזלת ושל גרניט

א. שווים משום ששניהם סלעים מגמטיים.

ב. שונים משום שהרכבם המינרלוגי שונה.

ג. שונים למרות שהרכבם המינרלוגי דומה.

ד. שווים למשקלם המרחבי.

 

7. מה שמה של היבשת הקדמונית שכללה את כל היבשות ?

א. אטלנטיס, ששקעה במזרח האוקיאנוס האטלנטי ונעלמה.

ב. לאורסיה, שפרושו לאורנציה ואסיה ביחד.

ג. פנדלסה, שפרושו הים הקדמון.

ד. פנגיאה, שקבלה את שמה מווגנר.

 

8. אם נקבל את השיחזור לפיו בתקופת האורדוביק היתה צפון אפריקה בקרבת הקוטב הדרומי, אפשר יהיה להסיק מזה כי:

א. אנטרקטיקה הינה אותה יבשת שהיתה בקוטב הדרומי בתקופת האורדוביק.

ב. תקופת קרח דומה לפלייסטוקן הייתה בתקופת האורדוביק, לפני כ 450 מליון שנה.

ג. הסהרה וישראל היו בקרבת הקוטב הדרומי בתקופת האורדוביק.

ד. מאז תקופת הקרבון היה הקוטב הדרומי יציב ולא השתנה.

 

9. התופעה המסבירה את האיזון בין ההרים שמעל לשטח ושורשיהם נקראת:

א. איזוטופ העקומה.

ב. איזוסטציה.

ג. איזוכרון.

ד. איזון העקומה.

 

10. לפי תיאורית התהודה של סייר ג'ורג' ה. דרווין:

א. חתיכת קרום התנתקה מאיזור האוקיאנוס השקט ויצרה את הירח.

ב. גרמה התהודה לדמיון בין דרום אמריקה ודרום אפריקה.

ג. המין האנושי התפתח מן הקופים.

ד. התאדות המגמה הלוהטת השאירה אחריה יבשות.

 

 

11. שווי משקל איזוסטטי כולל סלעים עד עומק של:

א. סוף סלעי המשקע ( סוף הסדימנטים) .

ב. גג הקרקעית הבזלתית של האוקינוסים בגבול הסדימנטים.

ג. המישור בין הקרום והמעטפת של כדור הארץ.

ד. גלעין כדור הארץ.

 

12. אוקינוס התטיס הפריד בתקופת הקריתקון העליון בין שתי יבשות:

א. אמריקה ואירופה.

ב. אפריקה ואיוראסיה.

ג. אמריקה ואסיה הקטנה.

ד. קומבינציה של אמריקה ואפריקה, ואוסטרליה ואסיה.

 

13. מהירות גלים סיסמיים בכדור הארץ קטנה יותר כאשר:

א. הצפיפות של המדיום גדולה יותר.

ב. " " " " קטנה יותר.

ג. עצמת הרעידה על סולם ריכטר גדולה יותר.

ד. עצמת הרעידה גדולה פי ארבע מהדרוש בכדי לרסק את הסלע.

 

14. סמן את המספר הקרוב ביותר לרדיוס של כדור הארץ:

א. 176 ק"מ.

ב. 1540 ק"מ.

ג. 3470 ק"מ.

ד. 6378 ק"מ.

 

15.מה הם היסודות הראשיים בבזלת ובגרניט שבקרום כדור הארץ:

א. חמצן וחנקן.

ב. חמצן ופחמן.

ג. פחמן ודו-תחמוצת הפחמן.

ד. צורן וחמצן.

 

16.מדוע עובר מפרץ בוטניה התאמה איזוסטטית?

א. המסת כמויות עצומות של קרח בתקופה הרצנטית.

ב. התקרבות נורבגיה ליבשת אירופה.

ג. המשקל הסגולי הנמוך של קרח בתקופה הרצנטית.

ד. דחיקה של קרום ימי מתחת לקרום יבשתי.

 

17. הקרום היבשתי מורכב בעיקר מ:

א. סלעי בזלת בלבד.

ב. אבני חול נוביות.

ג. התגבשות של פרידוטיטים עשירים במגנזיום וברזל.

ד. סלעים גרניטים.

 

18. הרי געש הפורצים בשטחי הרכסים המיד-אוקיניים הם:

א. גרניטיים מעורבים.

ב. בזלתיים בלבד.

ג. חול קוורץ שעבר שחיקה מרובה.

ד. גירים עשירים במאובנים.

 

19. מישור מוהו מפריד בין

א. ההרים הגרניטיים הגבוהים והרי הגעש הבזלטיים.

ב. הקרום והמעטפת של כדור הארץ.

ג. המעטפת והגלעין של כדור הארץ.

ד. האיזורים שמעל פני הים ואלו שמתחת לפני הים.

 

20. משטחי בניוף נוצרו על ידי:

א. התנגשות בין שתי יבשות.

ב. החלקה של קרום בזלתי מתחת לקרום גרניטי.

ג. החלקה כמו מתחת לטרודוס בקפריסין.

ד. התכה של סלעים בתוך הרי געש מתקופת הפרה-קמבריום.

 

21. עומק הקרום האוקיני מתחת לקרקעית הים קרוב יותר ל:

א. 1200 מטרים.

ב. 12 ק"מ.

ג. 120 ק"מ.

ד. 520 ק"מ.

 

22. ניקולס סטנו, באמצע המאה ה- 17, טען שהשכבות המכילות צדפות מתחת לרומא העתיקה הינן עתיקות יותר מן העיר עצמה. זה שימש לו בסיס לתיאוריה הנקראת:

א. סופרפוזיציה.

ב. איזוסטציה .

ג. פליאונטולוגיה .

ד. יוניפורמטיזם.

 

23. טמפרטורה סבירה בה מתחילה התכת הסלעים היא:

א. 450 מעלות צלזיוס.

ב. 1100 " " .

ג. 1750 " " .

ד. 2000 " " .

 

24. קרום אוקיאני שהורם מעל לפני הים אפשר למצא במקום הבא:

א. הרי ההימליה בהודו.

ב. הבזלות בגולן.

ג. ה"אולימפוס" ביוון.

ד. ה"טרודוס" בקפריסין.

 

25. המדע העוסק בתיארוך יחסי באמצעות שרידי צמחים וחיים ושבאמצעותו אפשר להשוות את דרום אפריקה עם דרום אמריקה נקרא:

א. פליאונטולוגיה.

ב. איזוסטציה.

ג. גיאולוגיה כלכלית.

ד. פלאוקלימטולוגיה.

 

.26. פליאוזואיקון - מסוזאיקון - קנוזואיקון הם שמות של:

א. מאובנים הקשורים ביניהם קשר גנטי.

ב. שלושה סוגי סלעים בקרום האדמה.

ג. שלושת המינרלים הראשיים במעטפת.

ד. שלושת הזמנים בלוח הגיאולוגי.

 

27. מידע חדש טוען שהופעת האדם בסולם הגיאולוגי היא:

א. בפרה-קמבריון.

.ב. בסוף הפליאוזואיקון.

ג. בתחילת המסוזואיקון.

ד. קרוב לתחילת הפלייסטוקן.

 

28. שארית מגנטית בסלעי הטריאס באנגליה הראתה כי:

א. מחצית העצמה המגנטית תמיד נשארת לכודה בסלעים.

ב. באנגליה הייתה עוצמה מגנטית גדולה כבר לפני הטריאס.

ג. אנגליה הוזזה על ידי כח מגנטי עצום.

ד. אנגליה נדדה צפונה מאז הטריאס והסתובבה 30 מעלות בכיוון השעון.

 

29. קצב הפירוק של יסוד רדיואקטיבי אינו תלוי ב:

א. עקומת ההתפרקות של היסוד .

ב. טמפרטורה ולחץ של המערכת.

ג. משך החיים של היסוד הרדיואקטיבי.

ד. מספר האטומים של ההורה ושל הבנות הרדיואקטיביות.

 

30. מאובן המגדיר זמן גיאולוגי מחלק את לוח הזמנים למספר תקופות:

א. שלוש תקופות בלבד.

ב. חמש תקופות בלבד.

ג. שבע תקופות בלבד.

ד. תשע תקופות בלבד.

 

31. קביעת גילים בשיטות רדיומטריות מסתמכת על כך

א. שמספר הפרוטונים והנויטרונים שווה לכל היסודות.

ב. שקצב איבוד פרוטונים או נויטרונים אינו תלוי בטמפרטורה או בלחץ.

ג. שהזמן הדרוש לאלקטרון להקיף את הגרעין יכול לשמש שעון מדוייק ביותר.

ד. שכל השיטות האחרות נותנות רק זמן יחסי.

 

32. "קביעות אגני האוקינוסים" זוהי תיאוריה הקובעת כי:

א. עמקם של אגני האוקינוסים קבוע בהתאם לכמות המים שמוחזקים בקרחונים.

ב. היחס בין השטח הנתפס ע"י אגני האוקינוסים ושטח היבשות קבוע.

ג. מיקום שטח אגני האוקינוסים קבוע מאז בריאתם.

ד. האגנים באופן קבוע בעלי מדרון תלול ליד היבשות.

 

33. כמויות מלח גדולות בשכבות הקרובות לפני השטח הים תגרום לתופעה הבאה:

א. אנומליה שלילית במדידות משיכת האדמה.

ב. אנומליה חיובית במשיכת האדמה.

ג. שינויים שליליים בתהודת הכדור.

ד. תאוצת הדרגתית של כדור הארץ במסלול מסביב לשמש.

 

34. "חצי חיים" של פחמן , 14 זה 5730 שנה. מה קורה בזמן הזה ?

א. הפחמן הופך לפחמן דו-חמצני.

ב. כמות הפחמן קטינה עד כדי כך שאי אפשר להשתמש בו יותר למדידות.

ג. לא קורה שום דבר מיוחד בזמן הזה.

ד. מחצית כמות הפחמן 14 הופכת לאיזוטופים אחרים.

 

35. בשנת 1964 נולד אי חדש סמוך לאיסלנד ושמו סורצי .

הסבירו את הווצרות האי ?

א. מקור אנרגיה רדיואקטיבי בעל מחצית חיים קצרה מאד נמצא מתחת לאי.

ב. האי נמצא על קו הבקע הגורם להווצרות רכס מיד אוקיאני.

ג. התחתה של קרום ימי מתחת לקרום יבשתי.

ד. זהו ארוע אקרעי בהחלט ויכול לקרא גם בין בריטניה ויבשת אירופה.

 

36. באינטרפרטציות סיסמוגרפיות של רעידות אדמה ישנו מושג הניקרא "צל" שפרושו:

א. צל המוטל על הארץ ע"י הירח בשעת ליקוי שמש.

ב. צל המוטל על הירח על ידי הארץ בשעת ליקוי ירח.

ג. איזור מוגן באופן יחסי מפני רעידות אדמה.

ד. איזור מוסתר מגלי גזירה על ידי גלעין נוזלי.

 

37. נסו להעריך: גלי לחץ יעברו מירושלים עד לדאלס טקסס בפסק זמן של:

א. 8 שעות ו- 30 דקות.

ב. 4 שעות ו- 17 דקות.

ג. 3 שעות בערך.

ד. 13 דקות ו- 30 שניות בדיוק.

 

38. ההגדרה של "מינרל" אומרת שהוא מורכב מחמרים אנאורגניים גבישיים כאשר התכונות הכימיות והפיזיקליות שלו:

א. מוגדרות וקבועות בדיוק אנליתי.

ב. אינן מוגדרות ואינםקבועות.

ג. מוגדרות וקבועות בערך, כלומר המינרל בעל תחום של תכונות .

ד. אינן משפיעות על ההגדרה בכלל.

 

39. "מסיב טרודוס" בקפריסין אלו סלעים מעל פני הים שהיו פעם

א. מטרד לאניות מפרש במזרח הים התיכון.

ב. ערימת סלעי משקע עתיקים באגן הים התיכון.

ג. סלעים צעירים שנוצרו בתקופת הקרח.

ד. קרום אוקיאני שהתרומם ומכיל פרידוטיט, גברו, בזלת וכנראה גם מישור "מוהו"

 

40. הקרום הימי מורכב בעיקר מסלעים בעלי אופי:

א. גרניטי.

ב. בזלתי.

ג. פרידוטיטי.

ד. גירי.

 

41. סלעים וולקניים המאפיניים את קשתות האיים מעל למישור בניוף קרובים בהרכבם ל:

א. גרניטים.

ב. בזלות.

ג. אבני חול.

ד. גירים.

 

42. סלעי משקע (סדימנטים) נוצרים בסביבה הבאה.

א. בטן האדמה.

ב. במעטפת כדור הארץ.

ג. במגע בין ההידרוספירה לליטוספירה.

ד. במגע בין ההידרוספירה לאטמוספירה.

 

43. עומק הקרום היבשתי קרוב יותר ל:

א. קילומטר אחד.

ב. 5 ק"מ.

ג. 50 ק"מ.

ד. 500 ק"מ.

 

44. דייקים הם גופי סלעים מגמתיים שעברו את התהליך הבא:

א. הותכו ונידחקו כלפי מעלה אך לא היגיעו אל פני השטח.

ב. " " " " ופרצו על פני השטח.

ג. פרצו אל תוך מי האוקינוסים.

ד. זרמים במערכת קונבקסיונלית בבטן האדמה.

 

45. ים סוף נחשב לאוקיאנוס בתהליך בריאה לאור הסימפטומים הבאים:

א. יש בו זרמים אוקיאניים חמים.

ב. יש בו פליטות בזלתיות ושבירה אופקית של כמאה קילומטרים. .

ג. המליחות שלו גבוהה מן הנורמלי באוקיאנוס האטלנטי.

ד. הוא נמצא במקום גיאוגרפי מתאים לאוקיאנוס.

 

46. שינויים בשדה המגנטי ששמשו כעדות לנדידת יבשות נמצאו

א. כאשר נמצא שהצפון המגנטי איננו יציב.

ב. משני צידי הרכס המיד אטלנטי, כאשר נקבע שהקטבים הצפוני והדרומי התחלפו ביניהם מספר פעמים.

ג. בניסויים מעבדתיים, כאשר נקבע שהמגנטיות נעלמת בטמפרטורת קירי.

ד. בחישובים תיאורטיים של שדות מגנטיים.

 

47. המאובנים העתיקים ביותר שנימצאו וזוהו לבטח הם בערך בני:

א. 100 מליון שנים.

ב. 300 " " .

ג. 600 " " .

ד. 1000 " " .

 

48. קביעת גילים אבסולוטית נעשית היום ע"י:

א. בדיקת תכולת המלח בים כל 10 שנים.

ב. חישוב "חצי חיים" של איזוטופים.

ג חישוב קצב איבוד חום מהשמש.

ד. קביעת קצב שקיעתם של משקעים דקים.

 

49. אנומליות גרבימטריות חיוביות נמדדות במקום ש:

א. סלעים מעומק האדמה קרובים לפני השטח.

ב. " " " רחוקים מפני השטח.

ג. יש ריכוז רב של שרידי מאובנים ימיים.

ד. יש ריכוז רב של פסולת סלעים רדיואקטיבית.

 

50. צורה גיאומטרית הקרובה לכדור המייצגת את כדור הארץ נקראת:

א. ספירואיד.

ב. גיאואיד.

ג. גיאומטרואיד.

ד. אסטינוספירואיד.