The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה להארכת משך לימודים לתואר שני
שם משתמש
 
טופס זה משמש לבקשת הארכת לימודים. ניתן לבקש הארכה לסמסטר אחד בלבד. במידת הצורך, יש למלא טופס נוסף בסוף תקופת ההארכה. בסיום הטיפול בבקשתך, תקבל/י לתיבת הדוא"ל שלך מכתב תשובה לבקשתך.

סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.