The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה להארכת לימודים - תואר שני
שם משתמש
טופס זה משמש לבקשת הארכת לימודים. ניתן לבקש הארכה לסמסטר אחד בלבד. במידת הצורך, יש למלא טופס נוסף בסוף תקופת ההארכה. בסיום הטיפול בבקשתך, תקבל/י לתיבת הדוא"ל שלך מכתב תשובה לבקשתך.

סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.