The Faculty of Natural Sciences

הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Faculty of Natural Sciences
 
בקשה לבחירת מנחה/הוספה של מנחה - תואר שני
שם משתמש
שימו לב, טופס זה משמש לקביעת מנחה ראשי ו/או הוספת מנחה וקביעת נושא המחקר. בסיום הטיפול בבקשתך, תקבל/י לתיבת הדוא"ל שלך מכתב המסכם את הפרמטרים הנ"ל, כולל החלטה אם הינך חייב(ת)/פטור(ה) מהדרכת בטיחות. עליכם לבחור מבין שתי האופציות: 1. קביעת מנחה ראשי 2.הוספת מנחים נוספים - ניתן למלא אופציה זו רק אם מילאת בעבר אופציה מס' 1

סיסמא

הכניסה למערכת הינה למורשים בפקולטה למדעי הטבע ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.