יצוא תדפיסים מספרית ארן


PDF היצוא הוא הצגת מסמכים בפורמט אקרובט

כל המסמכים בקורס יירדו למחשב שלך בקובץ

ZIP

לסיוע יש לפנות לרפרנט המחשוב במחלקה

התחל


  08-6477171 דיווח תקלות