תכנית לתואר ראשון במדעי החיים במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

 

לתכנית זו במדעי החיים דגשים בנושאי ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית. בשנתיים הראשונות ילמדו הסטודנטים תכנית מלאה של המחלקה למדעי החיים בקמפוס באר שבע שתכלול בקורסים מרוכזים באילת. השנה השלישית תתקיים בקמפוס אילת בשיתוף המרכז הלאומי לחקלאות ימית והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים. דגש יושם על הקניית ידע בתחומים האקדמיים הקשורים במדעי החיים בתחום הימי. ילמדו קורסי מבוא לתחום הסביבה הימית, פיסיולוגיה של אורגאניזמים ימיים ואספקטים מולקולריים של גנטיקה, רבייה ואימונולוגיה. מקצועות בחירה שיוצעו יכללו קורסים בהתנהגות, פיסיולוגיה וחקלאות ימית. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בצוותי תכנון וביצוע רב-תחומיים בנושאים ימיים וכן להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים בביולוגיה וביוטכנולוגיה.

 

This life sciences program emphasizes marine biology and biotechnology. In the first two years, the students will study the full program of the Department of Life Sciences at Ben-Gurion University's Beer-Sheva Campus. The third year will be given at Ben-Gurion University's Eilat Campus in collaboration with the National Center for Mariculture and the Interuniversity Institute for Marine Sciences. The third-year program is aimed at developing skills in the field of marine life sciences. The syllabus includes introductory courses in issues related to the marine environment, the physiology of marine organisms and related molecular genetics, molecular immunology, and reproduction. Graduates of the program will be able to join interdisciplinary planning teams dealing with marine issues and/or to continue their graduate studies in biology and biotechnology.

 

קורסי חובה (שנה א')

תכנית מלאה במחלקה למדעי החיים (ראה שנתון)

מבוא לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית (קורס מרוכז באילת)

 

קורסי חובה (שנה ב')

תכנית מלאה במחלקה למדעי החיים (ראה שנתון)

אבולוציה עם דגש על הסביבה הימית (קורס מרוכז באילת)

 

קורסי חובה באילת (שנה ג')

מבוא לאוקיאנוגרפיה

אקולוגיה ימית

פיסיולוגיה של בע"ח ימיים

פיסיולוגיה אקולוגיה וביוטכנולוגיה של אצות ימיות

גנטיקה וגנטיקה מולקולרית של דגים

אנדוקרינולוגיה של דגים וחסרי חוליות

מיקרוביולוגיה מולקולארית ימית

פרויקט מחקר בנושאי ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית (במכוני המחקר השונים באילת)

 

קורסי בחירה באילת (שנה ג')

ביולוגיה ואקולוגיה של בע"ח ימיים

התנהגות בעלי חיים ימיים

פרזיטולוגיה ופתולוגיה מולקולרית של בעלי חיים ימיים

הזנת בע"ח ימיים

מבוא לחקלאות ימית

רביית בע"ח ימיים

אימונולוגיה מולקולרית של בע"ח ימיים

ביוטכנולוגיה וביומינרליזציה של חסרי חוליות

ביוטכנולוגיה של תרופות חדשניות ממקור ימי

 

התואר שיוענק: B.Sc. במדעי החיים מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בגיליון הציונים יצוין שם המגמה: ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

 

Life Sciences Dept., Ben-Gurion University, POB 653, Beer-Sheva 84105

Tel: 972-8-6461373   Fax: 972-8-6472992  E-mail: hatav@bgumail.bgu.ac.il

This site is under on-going construction. Please send your comments to yairman@bgumail.bgu.ac.il