ספריית ארן

 

טפסים

שאל אותנו

קורס "הכרת הספריה"

רשימת תפוצה

אירועים בספרייה

קטלוג

סיור/תולדות הספריה

לתולדות הספריה – הקש כאן

 

בחר בקומה: 

מבט מבחוץ 

         מראות בניין הספריה

מבט פנימה: 

           מוזיאון המדרגות

           אולם הקריאה למדעי החברה (ארן  1)

            יעץ כללי והשאלה                    (ארן  2)

            אולם הקריאה למדעי הרוח    (ארן  3)

            אולם הקריאה למדעי הטבע   (ארן  4)

            אולם הקריאה להנדסה          (ארן  5)

 

 

השאלה 

חזרה לדף הבית של הספריה Back