ספריית ארן

 

טפסים

שאל אותנו

קורס "הכרת הספריה"

רשימת תפוצה

אירועים בספרייה

קטלוג

צוות הספרייה

צוות ספריית ארן: (מספרי טלפון ודואר אלקטרוני)

מחלקות ספריית ארן: (מספרי טלפון ודואר אלקטרוני)

בעיות השאלה:  delpek@bgu.ac.il

השאלה בינספרייתית:  interl@bgu.ac.il

שאלות יעץ, הערות והצעות:  yaatz@bgu.ac.il


08-6472940                   ת.ד. 653                 08-6461413   
                                      באר-שבע 84105

 

השאלה 

חזרה לדף הבית של הספריה Back